перевести

Нæуæг анзи хуарзæнхæ уæ уæд!

Нæ хъазар журналкæсгутæ!
Фæццæуй Зæронд анз. Арфæ гондæй фæндараст кæнæд.
Æрцæуй Нæуæг анз. Æ хæццæ æрхæссæд Фæрнæ нæ еугуремæн дæр. Хуцау æма Æрдзæмæ берæ хуæрзтæ ес, алке фагæ дæр æнцæ. Кустгъон, цæрдгъон æма нифсæйдзаг куд уæн, уæхæн хъауритæ нин балæвар кæнæнтæ. Адæймагæн, а дуйнебæл фæззиннунæй, æ райгурунæй устурдæр нивæ нæййес.
Алке дæр ни æрмæстдæр еунæг хатт ке цæруй Зæнхи къоребæл, е ни иронх куд некæд кæна, кæрæдземæн фæразун æма хатир кæнун куд зонæн, нæ кæрæдзей æнтæститæбæл цийнæ куд кæнæн, хæлардæрзæрдæ куд уæн, Хуцау нин уæхæн зунд æма лæгигъæдтæ ма бавгъау кæнæд, æма уæд æвæсмонæй рахæсдзинан нæ царди бонтæ. Нæуæг анз æ хæццæ нæ еугурей хæдзæрттæмæ дæр Нивæ æма Амонд бахæссæд.
Нæуæг анзи хуарзæнхæ уæд нæ еугурей дæр!

Журнал «Ирæф»-и сайраг редактор
Скъодтати Эльбрус

Обратная связь