“НÆ ЗÆРДÆБÆЛ ДАРÆН”. Республикон конкурс Хæзнидони.



6-аг майи Ирæфи райони Хæзнидони гъæуи арæзт æрцудæй Республикон конкурс “НÆ ЗÆРДÆБÆЛ ДАРÆН”, зæгъгæ, ахурдзау фæсевæди мийнæвæртти æхсæн. Равдист конд æрцудæй Уæлахези 77 анзей бонмæ, уæдта Мади циртдзæвæнбæл 5 анзи исæнхæсти номбæл.



Гъæуи хестæртæ, разагъди лæгтæ, хецауадæ, иуазгутæ – бæрæгбонмæ æрбамбурдæй берæ адæн. Иристони районтæ æма гъæутæй æрцудæй берæ фæсевæд, уонæй ба алке дæр æвдиста æ арæхстдзийнадæ æндзæвгæ радзоруни, кафуни, заруни. Жюрий иуæнгтæ, нæ номдзуд финсгутæ – Къибирти Амурхан, литературон журнал “Ирæфи” сæйраг редактор Скъодтати Эльбрус, сæйраг редактори хуæдæййевæг Колити Витали – исбæрæг кодтонцæ конкурси уæлахездзаути æма син балæвар кодтонцæ Кади гæгъæдитæ æма æхцай премитæ. Бæрæгбон сæ архайдæй исрæсугъд кодтонцæ РЦИ-Аланий скъуæлхт артисттæ Хадати Альберт, Цæрикъати Риммæ, Секъинати Майя, Найфонти Любæ æма æ героикон зари хор. Бæрæгбони архайæг еугур адæмæн фусунтæ искодтонцæ, тугъди будури советтон салдæттæ ци хуæруйнæгтæ хуардтонцæ, уæхæнттæ, цæмæй сæ зæрдæбæл никки хуæздæр бадаронцæ аци бон. Уой фæсте ба фусунтæ æма хунд адæм рагацау цæттæгонд фингитæбæл “рохсаг” загътонцæ, Фидибæсти сæрбæл ка тох кодта, æ цард ка равардта, уонæн, иссердтонцæ син сæ рохс нæмттæ.

Бæрæгбони цæттæ æма рæсугъддзийнадæбæл уодуæлдаййæй æма зæрддагонæй байархайдта ПТРК “Алани”-й журналист, РЦИ-Аланий культури съуæлхт косæг Сосранти Жаннæ е ‘мкосгути хæццæ, уæдта Гуæцæлти æнсувæртæ Марат æма Юрик.
Нæ дуйне нæбæл сабур уæд, уотемæй нæ кæстæртæ сæ хуарз ахур æма фæллойнæй кадæ хæссæнтæ сæ раттæг адæмæн!

Хæллати Азæ

Обратная связь