Адæмон исфæлдистадæ

Кадæнгæгæнæг. Мæхческæ.   МÆГУР ЛÆГ ÆМА УОСÆ Цардæй мæгур лæг æма уосæ. Уонæн ба адтæй еунæг кизгæ. Мæгур лæг æ […]

Кадæнгæгæнæг. Киристонгъæу.

Кадæнгæгæнæг. Дигоргом.

Кадæнгæгæнæг. Киристонгъæу.

Кадæнгæгæнæг. Райгурдæй 1882 анзи. Сувæллонæй бауарзта зарун, кафун, фæндурæй цæгъдун, хъæбæр исдæсни æй. Арæх æй агурдтонцæ синхбæсти медæгæ, æндæр гъæути […]

Кадæнгæгæнæг. Киристонгъæу. Æ кадæнгитæ ин финстонцæ Туйгъанти Мухарбег æма Дзагурти Губади. Райгурдæй Уæллагири коми Мизури (еу 1850-1860-г) анзи. Сувæллонæй седзæрæй […]

Кадæнгæгæнæг. Киристонгъæу.

Кадæнгæгæнæг. Поэт Цæрукъати Александри хузæгонд (10.03.1940)

Кадæнгæгæнæг. Дур-Дур.

Кадæнгæгæнæг. Поэт Цæрукъати Александри хузæгонд.

Кадæнгæгæнæг. Донифарс, Лескен. Райгурдæй 1842 анзи Дигоргоми, фæццардæй Донифарси. Зæнхи, фонси куст кодта. 1918 анзи ралигъдæй Лескенмæ. Сувæллонæй берæ уарзта […]

Обратная связь